Κουμκουάτ (Οποβάτα)

 Τα Κουμκουάτ είναι μια ομάδα εσπεριδοειδών που ανήκουν στο γένος Fortunella. Κατάγονται από Κίνα και Ιαπωνία. Στην Ευρώπη τα έφερε το 1846 ο Robert Fortune. Τα κυριότερα είδη είναι τα Fortunella margarita (Nagami kumquat), Fortunella Japonica (marumi kumquat), Fortunella Crassifolia (meiwa kumquat), Fortunella hindsii (Hong Kong or Golden bean kumquat), Fortunella Obovata (Changshou kumquat).

 Fortunella Obovata (Changshou kumquat) είναι είδος  που διαφέρει από τα άλλα στα φύλλα του καθώς είναι πιο στρογγυλά. Οι καρποί του είναι μεγαλύτεροι σε σχήμα αχλαδιού. Τρώγονται ωμοί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως και οι καρποί των άλλων κουμκουάτ.

 © 2012 fortunella I Terms & Conditions I Privacy Policy I Contact Us

designed by ilussiondesign