Μανταρινιά 

Ποικιλίες Μανταρινιάς

  • Citru Deliciosa             
         - Μανταρινιά Αρακαπά  --> Με παραγγελιά
  • Μανταρινιά Σατσούμα (Citru Unshiu)                  
         -  Okitsu (early)            --> Διαθέσιμη
         -  Owari (late)               --> Διαθέσιμη
  • Υβρίδια 
         - Μαντόρα (Ortanique)                 
         -  Nova                       --> Διαθέσιμη
         -  Page                      --> Διαθέσιμη
         -  Kinow                     --> Διαθέσιμη


 © 2012 fortunella I Terms & Conditions I Privacy Policy I Contact Us

designed by ilussiondesign